Προσφορά στον Δία | An offering to Zeus

Κεραυνός κατά την διάρκεια της 6ης Έκθεσης Κεραμικής της Ομάδας «Κεραμέων Ίχνη» στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ολυμπίας. Το κεραμικό έργο που απεικονίζεται έχει τίτλο «Μπροστά σου», Προσφορά στον Δία, του Σταύρου Περάκη.

Thunder strikes during the 6th Exhibition of Ceramics of the group “Ceramists traces” at the Archaeological Museum of Olympia. The ceramic artwork is entitled “In front of you”, An offering to Zeus. Artist: Stavros Perakis.

Advertisement