Φωτογράφιση στην επιχείρηση “Μπούρας A.E.”

Η φωτογράφιση έγινε για να δούμε τους χώρους και το τι έχει ανάγκη το κάθε κομμάτι ξεχωριστά, πριν την «επίσημη» φωτογράφιση.

Αυτές οι φωτογραφίες είναι ένα δείγμα απο δέκα (10) σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης μέριμνας, από φωτογραφικής άποψης.

Ευχαριστώ την επιχείρηση «Μπούρας Α.Ε» για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s