Αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου 1821

Αφιέρωμα στην Εθνική Επέτειο του 1821! Η σημαία που με ενέπνευσε είναι η σημαία που σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παλαιών Πατρών Γερμανού.